HELLI ER NÅ EN DEL AV KONSIS

HELLI har blitt en del av Konsis

Et solid kompetansemiljø innen design og digitale tjenester.

Daglig leder i Konsis, André Bratli, ønsker her Erik Helli og hans team velkommen.

Fra årsskiftet er HELLI en del av Konsis. HELLI ble startet av Erik Helli i 1982 og har i alle år drevet innovativt og lønnsomt. De siste årene har hovedfokuset vært på web og digitale tjenester. Hos Konsis vil HELLI bli en del av et fullverdig kommunikasjonshus og fortsette å levere effektive løsninger til trykte og digitale flater.

Produksjon av trykket materiell er fortsatt et viktig forretningsområde for Konsis, og et satsingsområde fremover, sier André Bratli. Samtidig er vi godt igang med å bygge et solid kompetansemiljø innen design og digitale tjenester, og har etablert oss som et moderne og fremtidsrettet kommunikasjonshus. Når HELLI nå blir en del av Konsis vil vi stå sterkere rustet til å ivareta våre kunders behov i årene som kommer.


Kontaktinformasjon

Våre eldre e-poster funker pr. i dag. Men vi anbefaler dere å bruke vår nye e-post.

Jonas B. Ingebretsen

Rådgiver & Utvikler

Lise Andreassen

Grafisk Designer