Digital Listening – Hva er det?

By HELLI - Admin 6 år ago
Home  /  Blogg  /  Digital Listening – Hva er det?

Relasjonsalg er ikke lenger det eneste sanne. Fagområdet salg er i konstant endring og for å lykkes kan det være smart å følge med på hva kundene er opptatt av. Det er jo i grunnen ikke noe nytt. Det som er nytt er hvordan man tilegner seg denne kunnskapen.

Digital Listening 2

Digital Listening 2

Det er utviklet ulike verktøykasser som kanskje heller kan beskrives som avansert databaseteknologi for å fange opp digital informasjon om hva kundene er opptatt av, hvilke trender som er på vei og hvilke som er på vei ut. Ved hjelp av overvåking av nettet kan man fange opp kjøpsignaler, foreta konseptutvikling og foreta posisjonering. Ved hjelp av et databaseverktøy kan man altså finne ut mer om kunden og lytte på en ny måte. Nok en gang handler salget mer om å lytte mer enn selv å snakke, dvs å samle innsikt, skriver Micheline Nijmeh i SMM Mangaement.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 100