Næringslivets Hovedorganisasjon

By HELLI - Admin 10 år ago
Home  /  Blogg  /  Næringslivets Hovedorganisasjon
Print Power er et nasjonalt og internasjonalt nettverk som skal fremme papirbasert informasjon og reklame som en effektiv og bærekraftig kommunikasjonskanal.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) valgte Helli Grafisk til å levere det visuelle uttrykket og utvikle websiden. Sluttresultatet er en komplett webside som inneholder en stor faktabase med dokumenterte argumenter for trykksakens anvendelighet, eksempler på vellykkede prosjekter der trykk og digitale medier går hånd i hånd om nye tanker og idéer. Noen dager etter lansering laget vi en julekalender som ble sendt ut til hele nettverket i prosjektgruppen.

Gruppen er bredt sammensatt. Bl.a er disse med: Posten, Norske Skog, Bring, Fellesforbundet, Veolia, Strålfors og Aller.

Helli Grafisk valgt til å levere det visuelle uttrykket og utvikle websiden..

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000