Restopplaget fra Fjellsprengningskonferansen 2010

By HELLI - Admin 10 år ago
Home  /  Blogg  /  Restopplaget fra Fjellsprengningskonferansen 2010

I 2010, som mange år tidligere har Helli Grafisk  trykt materiell til Fjellsprengningskonferansen. I år var det 930 besøkende til stede under konferansen, og alle fikk utlevert hver sin bok på 430 sider i farger. Boken som Helli Grafisk har produsert er et godt eksempel på bredden i vår produktportefølje – fra visittkort og bøker til e-postutsendelser og internettsider.

Fjellsprengningkonferansen samler hver høst rundt 700 personer. Sammen med Bergmekanikk- og Geoteknikk dagen er arrangementet et av de største årlige tekniske arrangement i Norge. Årets Fjellsprengningskonferanse, den førtisyvende i rekken, ble arrangert torsdag 24. november med 930 deltakere.

Dette er et av det høyeste antall noensinne, noe vår kunde, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er meget stolte av. Godt program sammen med høy aktivitet i bransjen er nok viktige grunner for at så mange fant veien til SAS hotellet denne dagen.

Vi gratulerer NFF med vel gjennomført arrangement.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000