Språkråd 2: Unngå fyllord og moteord

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Språkråd 2: Unngå fyllord og moteord

Fra tid til annen dukker det opp ord og uttrykk i både det muntlige og det skriftlige språket vårt, som blir så populære og hyppig brukt at de nærmest blir et slags moteord. Liksom, på en måte, i forhold til – listen kan bli mye lengre. Ofte dreier det seg om et overforbruk som kan gi disse ordene og uttrykkene ulike skjebner. Noen får en annen mening enn den opprinnelige, noen blir til irriterende og latterlige klisjeer, noen nærmest tømmes for mening. Andre blir redusert til fyllord, slike ord som vi bruker for å lage en liten pause når vi snakker, kanskje som en erstatning for et stotrende eeh eller øøh.

Det er vel rimelig å anta at denne typen ord og uttrykk finnes i alle språk (tenk bare på amerikanernes stadige «you know» eller «like»). En språklig hang up, som så mange andre hang ups vi mennesker kan ha. Like fullt kan disse føre til irritasjon og latterliggjøring hos mange.

Den kjente journalisten og språkskribenten Per Egil Hegge er en av mange som er lei av det han kaller «forholdisme» – feilaktig og utstrakt bruk av uttrykket «i forhold til», og selveste Språkrådet, statens eget organ i språkspørsmål, lister på deres hjemmeside opp hele ni forholdsregler i forbindelse med dette fenomenet (lett inspirert av fjellvettreglene), hvorav noen av dem gjengis her:

  • Bruk ikke «i forhold til» dersom det ikke er forhold du snakker eller skriver om. Uttrykket «i forhold til» betyr i de fleste tilfeller «sammenlignet med». Svært mange bruker det i utide.
  • Meld fra når andre bruker «i forhold til» feil. Påpek at det er mange som irriterer seg over dette uttrykket, og at mange der ute vil juble hvis man slutter å bruke det.
  • Vis respekt for tradisjonelle preposisjoner og uttrykk. Som regel er det best å bruke en preposisjon (for, i, om, på osv.), «når det gjelder» eller «med tanke på». Noen ganger må du omformulere helt. Det koster litt, men du vil framstå som en bedre skribent eller taler.
  • Vær rustet mot forholdismen, selv i korte tekster. På møter: Ikke vær med på unotene, men bruk alternativer. I tekster: Unngå uttrykket selv om teksten er kort og bare skal brukes internt. Husk at uvaner sprer seg.

Lykke til i kampen mot forholdismen!

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000