Suksess med parallellpublisering

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Suksess med parallellpublisering
Bare i løpet av høsten 2006 har vi for våre kunder sendt ut e-post til over 80 000 adresser. Våre statistikker viser også at nærmere en av tre av disse e-postene er blitt åpnet av mottaker, noe som er en høyt tall i sammenhengen.

Vi opplever en stadig større etterspørsel etter parallellpublisering. Gjennomsnittlig åpningsprosent for e-postene har ligget på omkring 30%, noe som gjør disse utsendelsene til en nyttig markedsføringskanal for kundene våre.

Øke andelen kursdeltakere?
En stor andel av e-postene er kurspåminnelser som blir sendt ut i etterkant av publisering av et trykt kursprogram. Slik fanger vi opp potensielle kursdeltakere som f.eks. har glemt eller utsatt påmeldingen. I etterkant tilbyr vi rapporter hvor kunden kan avlese responsen på e-posten som er sendt. Hvor mange har åpnet den? Hvor mange har klikket på linkene?

Oppsiktsvekkende resultater
Det kan være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor stor andel av økt kursdeltakelse som kan spores til e-postutsendelser. Her spiller mange faktorer inn, og vi jobber fortløpende med å utvikle responsmetoder som kan gi oss en tydeligere pekepinn på nettopp dette. Vi har imidlertid tall som viser en nærmere dobling i kursdeltakelsen for enkelte kurs, etter at arrangøren startet med e-postpåminnelser.

Hvordan skape gode resultater?
Skal du lykkes er første bud å nedlegge en vesentlig arbeidsinnsats ved selektering av adresser. Gode adresselister med konsekvent målgruppe gir garantert større andel åpnet e-post. Tydelig budskap og funksjonelt design i selve e-posten øker sjansene for at mottaker fatter interesse og klikker seg
videre via linker.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000