Tekna Kursbrosjyrer

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Tekna Kursbrosjyrer

Vi utarbeider malbaserte kursbrosjyrer på oppdrag fra Tekna- Teknisk-naturvitenskapelig forening. Vi står også for produksjonen av brosjyrene og Tekna kan derfor være trygge på at de mottar sine trykksaker på en rask og kostnadseffektiv måte.

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har over 58 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 100